Нова краєзнавча книга у фонді Кам’янець –Подільської міської ЦБС

Без перебільшення подією для Кам’янця-Подільського  є видання Ольги Пламеницької «Сastrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець», обсяг якого становить 672 сторінки. Ольга Анатоліївна присвятила книгу 85-річчю від дня народження матері Євгенії Пламеницької – архітектора та археолога, яка чимало уваги приділяла вивченню Кам’янця-Подільського.

Насамперед хочеться відмітити високу поліграфічну якість видання книгу приємно тримати в руках., вона досить потужно проілюстрована, містить 470 ілюстрацій, з яких суттєва частина є авторськими реконструкціями.

Що стосується наповнення книги, то в ній представлена авторська концепція Ольги Пламеницької щодо розвитку фортифікацій міста, де основна увага приділяється Старій фортеці. Автор виводить історію Кам’янця-Подільського  та його фортифікацій починаючи з ІІ століття, тобто розвиваючи далі власну дако-римську концепцію.,

Книга безумовно заслуговує на увагу кам’янчан та усіх, хто цікавиться історією нашого міста. Запрошуємо і ВАС шановні наші читачі ознайомитися з виданням у читальному залі центральної бібліотеки.

Ласкаво просимо.

Надходження краєзнавчої літератури

література знаходиться в краєзнавчому відділі центральної бібліотеки

 • Баженов Л.В.  Володимир Січинський (1894-1962рр.) життя, діяльність, творчість в ім'я України  : монографія / Л.В.  Баженов, В. Л. Логвіна. -  2009. - 236 с. : ил.  
 • Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ - ХХ ст.  : історіографія, біобібліографія, матеріали  / Л. В. Баженов. -  1993. - 480 с  
 • Баженов О.  Історія та культура Середнього Подністровья 9-13 століть  : монографія  / О.  Баженов. - 2009. - 304 с  
 • Блажевич Ю.І.  Подільська православна єпархія в період становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кінець 18 - 50-ті роки 19ст.) : автореферет дисертації / Ю.І.  Блажевич. -  2012. - 20 с  
 • Бойко О.  Формування території української незалежної держави в часи Української революції (1917-1921рр.) / О.  Бойко. -  2007. - 62 с  
 • Вінюкова - Волкова В. Легенди старого Кам'янця  / В. Вінюкова - Волкова. -  2009. - 48 с  
 • Вісник Кам'янець -Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки  : в.3 . - 2010. - 456 с  
 • Віталій Нечитайло: особистість, вчений, гуморист  / уклад. Т.В. Білецька та ін. -2011. - 40 с. : ил.   Вавринчук М. Легендарний розвідник команданте Ніколас  : історико - літературне дослідження про Героя Радянського Союзу, подолянина М.А. Прокоп'юка; вид. 2-ге, уточнене і доповнене / М. Вавринчук, В. Шевченко. -  2010. - 272 с. : портр.  
 • Василь Малий - людина, педагог, вчений  / уклад. О.Б. Комарніцький. -  2010. - 60 с  
 • Винокур І.  Бакота. Столиця давньоруського Пониззя  / І.  Винокур, П. Горішній. -  1994. - 362 с. : ил., карти  
 • Винокур І.  Кам'янець -Подільський державний історико - архітектурний заповідник  : путівник; 2-ге вид. доп. / І.  Винокур, худож. В.В. Ковальчук та ін. . - 1986. - 158 с. : ил.  
 • Вища освіта на Поділлі  : матеріали науково - практичної конференції. -  2013. - 106 с  
 • Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область  / редкол. тому О.М. Завальнюк та ін. - 2010. - 447 с  
 • Воєнні кампанії на Поділлі середини 17століття (до 360-річчя Батозької битви  : зб. матеріалів. -  2012. - 41 с  
 • Володимир Січинський - історик, мистецтвознавець, архітектор, педагог України і української діаспори  : (до 110- річчя видатного українського ученого). -  2005. - 140 с  
 • Всеукраїнської науково - практичної конференції, присвяченої 120-й річниці заснування Кам'янець - Подільського державного історичного музею - заповідника . -  2010. - 296 с  
 • Гальчак С. Поділля: природа, людина - еволюція, історичний розвиток (кліматичний фактор в історичному антропосоціогенезі) / С. Гальчак. -  2006. - 368 с  
 • Глушковецький А.Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії  : монографія / А. Л. Глушковецький. -  2010. - 400 с  
 • Голод на Поділлі : книга свідчень  / упорд. В. Мацько . -  1993. - 104 с. : ил.  
 • Гончарук П.Нерозпалені багаття  : поезії  / П. Гончарук. - 1991. - 92 с  
 • Гуцал А.Ф.Археологічна спадщина Хмельницької області  : довідник / А.Ф.  Гуцал, В.І.  Якубовський, І.Р.  Михальчишин. - 2011. - 176(32) с  
 • Дорошенко Д.  Про минулі часи на Поділлю  : коротка історія краю  / Д.  Дорошенко. - 1992. - 40 с   Досліджуючи духовні скарби України. До 60- річчя від дня народження і 35 - річчя науково - педагогічної діяльності професора О.М. Завальнюка  / уклад. О.Б. Комарніцький. - 2011. - 368 с  
 • Єсюнін С.М.  Міста Подільської губернії у другій половині 19- на початку 20 ст.: соціальна інфраструктура, адміністративний та економічний аспекти  : автореферат дисертації  / С.М.  Єсюнін. -  2011. - 20 с  
 • Єсюнін С. Місто Хмельницький: історія, події, факти  / С. Єсюнін. -  2008. - 126 с  
 • Завальнюк О.М.  Кам'янець -Подільський державний університет (1918 - 2004рр.)  : історичний нарис  / О.М.  Завальнюк, О.Б.  Комарніцький. -  2004. - 120 с  
 • Завальнюк О.М.  Кам'янець -Подільський державний університет (1918 - 2006рр.)  : історичний нарис / О.М.  Завальнюк, О.Б.  Комарніцький. -  2006. - 196 с  
 • Завальнюк О.М.  Кам'янець -Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918 - 2012рр.)  : історичний нарис / О.М.  Завальнюк. - 2012. - 340 с  
 • Завальнюк О.М.  Кам'янець -Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України  / О.М.  Завальнюк, О.Б.  Комарніцький. -  2008. - 768 с  
 • Завальнюк О.М.  Минуле і сучасне Кам'янця - Подільського  : політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: історичні нариси  / О.М.  Завальнюк, О.Б.  Комарніцький, В. Б. Стецюк. -  2007. - 452 с  
 • Завальнюк О.М.  Народний мер  / О.М.  Завальнюк, О.Б.  Комарніцький. -  2010. - 136 с  
 • Завальнюк О.М. Історія Кам'янець -Подільського державного українського університету в іменах 1918 - 1921 рр.  / О. М. Завальнюк. - 2006. - 632 с  
 • Завальнюк О.М. Валерій Степанков. Портрет історика - професіонала  / О. М. Завальнюк. -  2007. - 20 с   Завальнюк О.М. До історії Кам'янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918 - 2010рр.) : довідково - статистичні матеріали / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. -  2011. - 112 с   Завальнюк О.М. Земства Поділля в добу Української революції 1917 - 1920 рр. / О. М. Завальнюк, В. Б. Стецюк. - 2009. - 220 с  
 • Завальнюк О.М. Кам'янець -Подільський національний університет імені І. Огієнка (1918 - 2011рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. -  2011. - 452 с  
 • Завальнюк О.М. Лідер наукової школи. (До 65 - річчя від дня народження і 40- річчя науково - педагогічної праці професора Л.В. Баженова)  / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. -  2011. - 180 с   Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі : історичний нарис / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник. -  2001. - 148 с  
 • Завальнюк О.М. Хмельниччина у 1941 - 1944 рр.: хроніка війни  / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. -  2005. - 140 с  
 • Задорожнюк А.  Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця 18 = початку 20ст.  / А.  Задорожнюк, О.  Реєнт. -  2008. - 270 с  
 • Задорожнюк А. Казанський собор у Кам'янці - Подільському  : історична довідка; вид.2-ге доп.  / А. Задорожнюк, С. Копилов, М. Петров. -  2008. - 52 с 
 • Зачарований українською історією : до 65 - річчя від дня народження і 45 - річчя науково - педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова . -  2012. - 252 с  
 • Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної України  : біобібліогр. покаж.; в.12. - 2011. - 204 с  
 • Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи  : наук. зб. . - 2002. - 424 с  
 • Кам'янець -Подільський -  остання столиця Української Народної Республіки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції . - 2009. - 384 с  
 • Кам'янець -Подільський державний університет в особах  : т.1. - 2003. - 796 с  
 • Кам'янець -Подільський державний університет: минуле і сьогодення . - 2003. - 408 с  
 • Кам'янець -Подільський національний університет  / упоряд. Я. Білейчук. - 2008. - 200 с. : ил.  
 • Кам'янець -Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажчик .  2009. - 112 с 
 • Кам'янеччина: історія і сьогодення  : зб. матеріалів . - 2013. - 280 с  
 • Кафедральний собор святого благовірного великого князя Олександра Невського . -2011. - 33 с   Кліщинський П.В.  Правобережна Україна в роки першої світової війни: соціально - економічний та громадсько - політичний аспекти (1914-лютий 1917рр.)  : автореферат дисертації / П.В.  Кліщинський. -  2010. - 20 с  
 • Книга пам'яті України. Хмельницька область  : історико - меморіальне багатотомне видання; в 10-ти томах. Т.10 / ред. С.В. Хмиз. -  1997. - 704 с 
 • Книга пам'яті України. Хмельницька область  : історико - меморіальне багатотомне видання; в 10-ти томах.Т5. -  1995. - 672 с. : ил.  
 • Ковальчук С.І. Пам'ятки природи Хмельниччини  : ілюстрований нарис  / С. І. Ковальчук, М. А. Задорожний. -  1985. - 56с.20арк.іл.  
 • Копилов С.А.  Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість  / С.А.  Копилов, В. С. Степанков. -  2008. - 192 с. : ил.  
 • Анатолій Олексійович Копилов: особистість у вимірі епохи  : дослідження, спогади, документи, бібліографія . -  2011. - 320 с  
 • Косміна Т.В.  Сільське житло Поділля кінець ХІХ - ХХ ст.  : історико - етнографічне дослідження  / Т.В.  Косміна. -  1980. - 192 с  
 • Краєзнавець Хмельниччини  : №1 Щоквартальний бюлетень Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України . -  2010. - 78 с  
 • Крамар С.І. Місто Кам'янець на Поділлі у XIV-XVIII століттях: магдебурське право, судочинство та самоврядування громад  : історико - правовий нарис  / С. І. Крамар. -  2010. - 336 с. : ил.  
 • Малий В.В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 1961 - 1914 рр.  / В. В. Малий. -  2008. - 280 с   Матеріали 11 Подільської історико - краєзнавчої конференції  . -  2004. - 600 с  
 • Матеріали 3 Подільської історико - краєзнавчої конференції  . -  1970. - 189 с  
 • Матеріали ХІІ Подільської історико - краєзнавчої конференції  : т.2;  (22 - 23 листопада 2007 року) .  2007. - 512 с 
 • Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині 14 -70-х роках 16 століття   / В. Михайловський. -  2012. - 450 с  
 • Михальський А.В. Факультет психології Кам'янець -Подільського національного університету  : історичний нарис  / А. В. Михальський, О. А. Юга. -  2008. - 60 с  
 • Народознавство Поділля  : бібліографічний покажчик  / уклад. В.П. Струманський. -  1992. - 74 с   Наукові праці Кам'янець -Подільського державного педагогічного університету  : історичні наки; т.5(7). - 2001. - 352 с  
 • Наукові праці Кам'янець -Подільського державного педагогічного університету  : історичні науки т.1(3). - 1997. - 320 с  
 • Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам'янець -Подільського національного університету імені І. Огієнка  : в.10. -  2013. - 142 с  
 • Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60- річчя від дня народження та 40- річчя науково - педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора , академіка В.С. Степанкова  / упоряд. О.М. Завальнюк . -  2007. - 256 с  
 • Нестеренко В.  Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелегенції та Церкви на Поділлі  : нариси  / В.  Нестеренко. -  2013. - 104 с  
 • Іван Огієнко і сучасна наука та освіта  : науковий зб.; в.9. - 2012. - 392 с  
 • Олійник Ю.В.  Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр. (На матеріалах генеральної округи "Волинь - Поділля")  : автореферат дисертації / Ю.В.  Олійник. -  2010. - 20 с  
 • Олійник Ю.В. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі "Волинь - Поділля" (1941 - 1944рр.) / Ю. В. Олійник, О. М. Завальнюк. - 2012. - 320 с 
 • Опис Подільської губернії 1830 р.  / уклад. А.Б. Задорожнюк . -  2012. - 59 с 
 • Описи Подільської губернії кінця 18- початку 19 ст. . -  2011. - 124 с   Опря Б.О.  Повсякденне життя православного парафіяльного сільського духовенства Правобережної України (1860-ті-1917р.)  : автореферат дисертації / Б.О.  Опря. -  2011. - 20 с  
 • Осєтрова Г.О. Герби в пам'ятках архітектури Кам'янця  / Г. О. Осєтрова. -  2011. - 32 с  
 • Освіта, наука і культура на Поділлі  : зб. наукових праць; т.17. Пам'яті академіка Петра Тимофійовича Тронька . - 2011. - 592 с  
 • Євген Паранюк: етнограф, дослідник української діаспори, меценат (до 90 річчя від дня народження). - 2013. - 168 с  
 • Петренко В.І.  Більшовицька влада та Подільське селянство у 1920-х - першій половині 1930-х рр.: причини, техлогії, демографічні наслідки голодомору - геноциду  : автореферат дисертації  / В.І.  Петренко. -  2009. - 20.00 с  
 • Петров М. Місто Кам'янець -Подільський в 30-х роках XV -  XVIII століть: проблеми соціально - економічного, демографічного, етнічного та історико - топографічного розвитку. Міське і замкове управління  / М. Петров. -  2012. - 480 с. : ил.  
 • Пламеницька О. Сакральна архітектура Кам'янця на Поділлі  / О. Пламеницька. -  2005. - 388 с   Подільська "Просвіта" : історія і сьогоденя  : зб. наук. праць . -  2011. - 172 с  
 • Подільський національний природний парк: доцільність і проблеми створення  : матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції 23 - 24 вересня 1993 року  / редкол. Л.В. Баженов . - 1993. - 162 с   Подолян В.В.  Йоахим Волошиновський і його роль у запровадженні та становленні кооперації на Поділлі: кінець - 19- початок 20 століття  : автореферат дисертації  / В.В.  Подолян. -  2009. - 20 с  
 • Посвістак О.А.  Культурно - освітня і наукова інтелегенція Поділля у 20-30-х рр. 20ст.: взаємини з владою  : автореферат дисертації  / О.А.  Посвістак. -  2010. - 20 с  
 • Природа Хмельницької області / за ред. К.І. Геренчука . -  1980. - 152 с  
 • Прокопчук В.С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ - початку ХХІ ст. / В. С. Прокопчук. -  2009. - 600 с  
 • Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ - поч. ХХІ ст.: від репресій, занепаду - до відродження, розквіту  / В. С. Прокопчук. - 2005. - 600 с  
 • Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність  / В. С. Прокопчук. -  1995. - 204 с   Реабілітовані історією. Хмельницька область  : у 27-ми томах; Кн.1  / редкол. тому М.П. Вавринчук . - 2008. - 934 с  
 • Рибак І.В. Зіньків в історії Поділля  / І. В. Рибак. -  1995. - 120 с 
 • Рибак І.В. Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно - Східній Волині у добу непівського агропереходу: стан, труднощі та проблеми розвитку (1921 - 1929рр.). Історико - економічне дослідження  / І. В. Рибак, О. М. Свідерська. - 2013. - 216 с  
 • Сіцінський Ю. Нариси з історичної топографії міста Кам'янця - Подільського та його околиць  / Ю. Сіцінський. -  1994. - 60 с  
 • Сіцінський Ю. Оборонні замки Західного Поділля XIV - XVII ст.  : історично - археологічні нариси / Ю. Сіцінський. -  1994. - 96 с. : ил.  
 • Святкування 90- річчя Кам'янець -Подільського національного університету імені Івана Огієнка  : зб. матеріалів. -  2009. - 124 с  
 • Свято відкриття Кам'янець -Подільського державного українського університету  : Дослідження. Документи. Матеріали . - 2008. - 280 с  
 • Слободянюк П.Я.  Енергетика Поділля: минуле та сучасність  : монографія / П.Я.  Слободянюк. - 2013. - 400 с  
 • Слободянюк П.Я.  Профспілки Хмельниччини: історія та сучасність  / П.Я.  Слободянюк, П.М.  Шкробот. - 2013. - 264 с  
 • Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини  / П. Я. Слободянюк. -  1995. - 334 с   Академік Валерій Андрійович Смолій . -  2006. - 24 с  
 • Співак В.І. Факультет корекції та соціальної педагогіки і психології Кам'янець -Подільського національного університету  : історичний нарис  / В. І. Співак, А. Л. Глушковецький. -  2008. - 60 с   Степанков В.С. Копилов Анатолій Олексійович ректор Кам'янець -Подільського інституту (університету) / В. С. Степанков. - 2008. - 72 с  
 • Талановитий педагог, відомий методист і провідний краєзнавець : Матеріали круглого столу до 90- річчя від дня народження Б.М. Кушніра. -  2011. - 72 с  
 • Творчі вершини вченого : до 60- річчя від дня народження М.Г. Кукурудзяка . - 1998. - 352 с   Трембіцький А.М. Євфимій Сіцінський (1859 - 1937): наукова та громадська діяльність  / А. М. Трембіцький. -  2009. - 300 с  
 • Трубчанінов С. Історія Поділля та Південно - Східної Волині  : кн.1 / С. Трубчанінов, І. Винокур. -  1993. - 112, с Філінюк А.Г.Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково - педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка  : історичний нарис  / А.Г.  Філінюк. - 2008. - 332 с  
 • Фаренюк П.  Жива пісня  : вірші та поеми  / П.  Фаренюк. -  2011. - 251 с  
 • Федьков О.  Політичні партії і селянство в 1905 - 1907 роки  : (діяльність партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України); монографія / О.  Федьков. -  2007. - 248 с 
 • Анатолій Філінюк: на службі українській освіті й науці / упоряд. О.М. Завальнюк. -  2013. - 224 с   Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937-1997)  : матеріали Всеукраїнської наукової історико - краєзнавчої конференції 26 вересня 1997 року .  1997. - 463 с  
 • Хоптяр Ю.А.  Селянський рух в Лівобережній Україні (березень 1917 - січень 1918рр.) : монографія / Ю.А.  Хоптяр. -  2010. - 208 с 
 • Хотинська битва 1621 року: міфи та реальність (до 390 - річчя від дня події) : зб. матеріалів наук. - практ. конф. . -  2011. - 48 с  


Форма входу
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
Філія №2
Філія №3
Філія №4
Філія №6
Філія №8
Новини BBC
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0